«Құқық» кафедрасы

Жалпы мағлұмат

Білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша оқу үдерісін қамтамасыз ететін кафедра оқытушылары оқытылатын пән бейініне сәйкес білімі, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы бар, жүйелі түрде ғылыми және оқу-әдістемелік қызметпен айналысады. Ғылыми-зерттеу жұмысы саласында кафедра дамуының стратегиялық бағыты қолданбалы зерттеулерді жүргізуді жандандыру, студенттердің құқықтық мәселелерді зерттеуге қатысуын кеңейту, ғылыми пікірталастар мен семинарлар өткізу, аймақ пен елдің ғылыми іс-шараларына қатысу, ғылыми мақалалар мен монографияларды дайындау және басып шығару болып табылады.

Кафедраның міндеті ғылым мен жоғары білім саласындағы соңғы жетістіктерді тиімді пайдалану арқылы жоғары кәсіби мамандарды даярлау арқылы жүзеге асырылады.
“Құқықтану” кафедрасы келесідей мамандық білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді дайындайды:
6В030100 – «Құқықтану».
магистратураның мамандығы бойынша:
7М04210-«Құқықтану»
Кафедрада жоғары сапалы және білікті мамандарды шығаруға қажетті жағдайлар жасалған. Материалдық-техникалық база, оқу зертханалары, оқу-әдістемелік қоры жеткілікті деңгейде.

Кафедра тарихы

Жеке парақша

Кафедра меңгерушісі: заң ғылымдарының кандидаты, Сабиров Ауелхан Ильясханович

Бейне сабақтар
Жетістіктер

Ғылыми-әдістемелік жұмыстар

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы білім беру бағдарламаларын нығайту және дамыту бойынша үлкен жұмыс жүргізетін заң және басқа да ғылым кандидаттарының ғылыми-педагогикалық қызметінің арқасында сапалы және шығармашылық дамиды.
“Құқықтану”– жоғары кәсіби мамандарды даярлау жүйесін құру және тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру, экономикалық және құқықтық білімді тарату және қолдану, Жоғары білім беру саласында білім беру қызметтерінің жоғары сапасын ұсыну, Болон процесінің қағидаттарын және қазіргі заманғы сапа стандарттарын іске асыру арқылы кадрларды даярлау жөніндегі ұлттық кеңістікте көшбасшылық.
Кафедраның міндеті ғылым мен жоғары білім саласындағы соңғы жетістіктерді тиімді пайдалану арқылы жоғары кәсіби мамандарды даярлау арқылы жүзеге асырылады.
Кафедраның білім беру саласындағы стратегиясы-білімнің Еуропалық құндылықтарының және жоғары білікті мамандарды даярлаудың отандық дәстүрлерінің оңтайлы арақатынасын іздестіруді көздейді.

ҒЗЖ, СҒЗЖ

Тәрбие жұмыстары

Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы универитетіндегі тәрбие жұмысы биылғы жылы мемлекеттік жастар саясатының негізгі стратегиялық бағыттарын іске асыруды көздеді.

Есеп беру кезеңінде кафедраның тәрбие жұмысының мақсаты: қазіргі қоғамның қажеттіліктері мен үміттеріне жауап беретін белсенді азаматтық ұстанымы бар студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ететін тәрбиенің гуманистік, жоғары адамгершілік ортасын құру.

Міндеттері-жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру, адамгершілік және рухани дамыту, жас таланттарды қолдау, студенттерді мәдени, ғылыми және білім беру процестеріне тарту, жастардың әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету, студенттердің білім деңгейін арттыру.

Есеп беру кезеңінде ҚББЖ-дағы тәрбие жұмысы келесі негізгі қағидаттарға негізделді:

– тәрбие жұмысының ғылыми, жүйелілігі, үздіксіздігі және жүйелілігі

– студент жастардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, жастар мәселелерін шешу жолында демократизм

– оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі, қоғамдық даму қажеттіліктерімен байланыс

– жынысына, ұлтына, әлеуметтік жағдайына және жасына қарамастан барлық студент жастарды түгел қамтитын қамту

– тәрбие жұмысының жеке, топтық формаларын үйлестіру

-оқу-тәрбие үрдісінің тиімділігіне ықпал ететін қолайлы әлеуметтік-психологиялық климат құру.

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары:

Кәсіби-шығармашылық тәрбие, болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігі мен бәсекеге қабілеттілігін дамыту, жаңа формациядағы мамандарды даярлау;
Рухани-адамгершілік және интернационалдық тәрбие;
Эстетикалық тәрбие;
Азаматтық-патриоттық, мәдениетті тәрбие;
Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша жұмыс;
құқықтық мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу, өз құқықтары мен міндеттерін білу;
Жатақханаларда тұратын студенттермен жұмыс жүргізу;

Түлектер туралы

Элективті пәндер каталогі

[/su_spoiler]

Стратегиялық даму жоспары

Мамандықтар туралы мәлімет

Құқықтану мамандығы

Бітіруші түлек құқық қорғау және  құқық қолдану қызметінде заңгер лауызымы бойынша , сондай- ақ жоғары заңдық білімді дипломын қажет етпейтін: заңгер –кеңесші, төлқұжат беру орындарының қызметкері,тергеушінің көмекшісі, анықтаушы, кадр бөлімінің меңгерушісі,нотариус көмекшісі,  мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының заң кеңесшісі, сондай- ақ ұйымдық сипатына қарамастан басқа да ұйымдардың заңгер –кеңесшісі  қызметтерін атқара алады.

Түлек игеруі тиіс:

Гуманитарлық және әлеуметтік –экономикалық ғылымдар саласының әдістері мен алған білімдерін кәсіби қызмет барысында қолдана білу, құқықтың әр түрлі салаларының нормаларын түсіндіре алу,  сауатты сөйлей білу, өз  көзқарастарын негіздей білу, заңдық категориялар мен ұғымдарды айқындай алуы, құқық қорғау органдарының жүйесі, құрылымы, құзіреті туралы мағлұматы болу, нормативті –құқықтық актілерді кәсіби қызмет барысында қолдана білу, әртүрлі құжаттарды толтыра білу, азаматтық- құқықтық, әкімшілік –құқықтық, қылмыстық –құқық саласындағы заңдық проблемаларды шешу мүмкіндіктерін игеру тиіс

Түлек білуі тиіс:

Құқық нормасының құрылымын, оның қолдану аймағын, кәсіби қызметті жүзеге асыру барысында оның өзара байланысы мен маңыздылығын түсіне білу, заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың құқықтарын қорғау нысанын, мемлекет түсінігі мен құрылымын, қызметін, сот органдары және оның қағидаттарын, ҚР –ның құқық қорғау органдарын,Қазақстан Республикасының конституциялық құрылымын, іскерлік қарым –қатынас жасаудың психологиялық ерекшеліктерін, заңгер қызметінің кәсіби этикасының қағидаттарын, әр түрлі  құжаттар дайындаудың  негізгі ережелерін білуге тиісті;

Академиялық ұтқырлық
Scroll to Top