Дрезден техникалық университетінің профессоры (Германия) филология ғылымдарының докторы Холгер Куссемен кездесу

Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің негізгі стратегиялық міндеті оқытуда, оқытуда және зерттеуде интернационалдандыруды дамыту болып табылады. Университеттегі білім беру қызметі білім беру сапасының еуропалық стандартына сәйкес жүзеге асырылады. Университетті әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау, оқытушылар мен студенттердің академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету, білім беруде халықаралық сапа стандарттарын енгізу мақсатында халықаралық ынтымақтастыққа ерекше мән беріледі.
Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті білім беру саласын кеңейтіп, халықаралық ынтымақтастық шеңберінде мамандар даярлаудың тиімді мүмкіндіктерін тереңдетуде. Халықаралық ынтымақтастық ПОҚ мен студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламаларын (халықаралық алмасулар, іссапарлар/тағылымдамалар) іске асыру, шетелдік лекторларды педагогика ғылымдары, бизнес, басқару және құқық, жаратылыстану ғылымдары, өнер және гуманитарлық ғылымдар, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары саласында дәрістер оқуға шақыру бойынша жүзеге асырылады. Қойылған міндеттерді іске асыру үшін университет Ресей, Беларусь, Украина, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Польша, Түркия, Малайзия, Египет, Кипр, АҚШ және ҚХР сияқты жақын және алыс шетелдердің жоғары оқу орындарымен шарт жасасты.
Біз әрқашан шетелдік жоғары оқу орындарының оқытушыларымен ынтымақтастыққа ашықпыз. Жыл сайын ат. академик А. Қуатбекова академиялық ұтқырлық шеңберінде ағылшын және орыс тілдерінде онлайн және офлайн форматта дәріс оқуға шетелдік оқытушылар шақырылады.
Осылайша, 2022 жылдың 11 қазанында университет Дрезден техникалық университетінің (Германия) профессоры, филология ғылымдарының докторы Холгер Куссемен қызмет көрсету туралы шарт жасасты. Халықаралық ынтымақтастық туралы Келісімді орындау мақсатында профессор, Холгер Куссе “Орыс тілі мен әдебиеті” және “шет тілі: екі шет тілі” ББ бойынша 1-курс студенттеріне, “Қазақ тілі мен әдебиеті”ББ бойынша 2-4 курс студенттеріне офлайн дәрістер өткізетін болады.
Шетелдік жетекші оқытушылармен байланыстарды кеңейту біздің академиялық және зерттеу әлеуетімізді арттыруға мүмкіндік береді. Осы тәжірибенің арқасында студенттер шет және орыс тілдерінде қарым-қатынас тәжірибесін жетілдіріп қана қоймай, шетелдік тәжірибеден өзекті білім алады.

Scroll to Top