Даму стратегиясы

Жалпы мағлұмат

Академиялық және басқарушылық дербестік жағдайында жұмысты жүзеге асыру бойынша жедел жоспар “Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары”:

Факультеттердің және ЖООКБ беру бөлімінің даму стратегиясы

Scroll to Top