Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық бөлімі

Бөлім туралы
Хабарландыру

«Күзгі  семестрді академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша студенттерді оқуға жіберу  туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 20.04.2011ж. №152  бұйрығымен бекітілген, «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдірісін ұйымдастырудыңережелерінің» ҚР Білім және ғылым министрлігінің 19.01.2011ж. бекітілген «ҚР жоғары оқу орнында білім алушылырдың академиялық ұтқырлық концепциясы», «Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы» университетінің ректоры бекіткен Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру және ендіру ережесіне және Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің Ғылыми кеңесімен бекітілген Академиялық саясатына «Білім алушыларын ауыстыру, оқудан шығару және қайта қабылдау» Ережелері (Хаттама №1, 25.08.2022ж.) негізінде Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы» университетінің ректорінің бұйрығымен академиялық ұтқырлықпен Орталық Азия Инновациялық университетіне 40 бакалвр 3 магистрант жіберілді.

Орталық Азия Инновациялық университетінен 10 бакалвр 2 магистрант академиялық ұтқырлықпен Академик Ә.Қуатбеков атындағы  Халықтар  достығы  университетініе қабылданды.

Құрметті студенттер!

Серіктестік аясында-Жібек жолы елдерінің университеттер және консалтингтік компаниялар қауымдастығымен Кузбасс мемлекеттік техникалық университеті Т. ф. Горбачева студенттерді ақысыз негізде қашықтықтан академиялық ұтқырлықтан өтуге шақырады.

Сіз бір және бірнеше пәндерді таңдай аласыз, бірақ тек бір мамандық аясында. Пәндер тізімін және кеңесті (04.09.2020 ж. дейін) деканаттар мен халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық бөлімінен алуға болады. Оқыту орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

Б.Сулейменова

Қызметкерлер

Басшылық:

Стратегиялық даму және жоспарлау жөніндегі проректор, университет доценті Сулейменова Балхия Серікбайқызы.

Кадрлық құрамы: 

Университеттің халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлығын үйлестіруші – Сарсенова Г.

Негізгі қызмет түрлері: Халықаралық академиялық ұтқырлық саласындағы студенттердің білім беру бағдарламалары мен профессор-оқытушылар құрамы үшін халықаралық академиялық ұтқырлық жоспарларын дайындауды және жүзеге асыруды үйлестіру, оқытушылар мен қызметкерлерді және студенттерді халықаралық академиялық ұтқырлық саласындағы мүмкіндіктер туралы ақпараттандыру және кеңес беру. Шетелдік делегацияларды қабылдай отырып, университет веб-сайтында кафедраның халықаралық қызметін қамтуға жауапты.

Құрылу тарихы

Студенттердің, оқытушылар мен қызметкерлердің академиялық ұтқырлығы Болон декларациясының негізгі қағидаларының бірі және халықаралық қызметтің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Бұл жоғары білім сапасын жақсартуға, зерттеудің тиімділігін арттыруға, басқару жүйесін жетілдіруге, сыртқы және ішкі интеграциялық байланыстарды орнатуға, университеттің миссиясын орындауға көмектеседі. Академик А.Куатбеков атындағы ХДУ мәртебесін алғаннан кейін 2019 жылы университетте Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық департаменті ашылды. Бөлім Университеттің Жарғысы, Университеттің 2017-2020 жж. арналған стратегиялық даму жоспары, бөлім туралы ереже және ҚИПХДУ ПП 20-01-2016 рәсімдері негізінде жұмыс істейді.

Бөлімнің негізгі мақсаты: халықаралық білім беру кеңістігіне кірігу, әлемдік білім беру ресурстарын пайдалану.

Жеке академиялық ұтқырлықты қамтамасыз етудің мақсаттары, міндеттері және жалпы ережелері Болон декларациясының негізгі қағидаларына сәйкес келеді.

Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру ережелері мен рәсімдері  студенттерге, магистранттарға, докторанттарға, сондай-ақ күндізгі оқу бөліміне және университет қызметкерлеріне қолданылады.

Университеттің 2017-2020 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары әзірленді және бекітілді, бұл халықаралық ынтымақтастықты ұзақ мерзімді және тұрақты жоспарлау, тиісті саясатты жүзеге асыру және басқа университеттермен бірлесіп халықаралық басқарудың ұйымдық, қаржылық және кадрлық мәселелерін шешуге негіз болып табылады. Университеттің халықаралық қызметі Стратегиялық даму және жоспарлау жөніндегі проректор Б.С. Сүлейменова. Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық кафедрасы университеттің стратегиялық даму және жоспарлау құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Міндеттер
 • Университеттің халықаралық қатынастарын дамыту бойынша іс-шараларды әзірлеу және ұйымдастыру;
 • халықаралық ұйымдардың, жобалардың, бағдарламалардың қатысуы негізінде ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін дамыту үшін жағдайлар жасау;
 • жақын және алыс шетелдің білім және ғылым саласындағы алдыңғы қатарлы университеттерімен ынтымақтастық;
 • Шетелдерден келген шетелдік оқытушылар мен оқытушыларды тартуға, шетелдік әріптестермен студенттермен және мамандармен алмасуға жәрдемдесу;
 • ресми, жұмыс, бейресми (жекеменшік) сапарлармен, жол жүру құжаттарымен университетке түсетін шетелдік делегацияларды қабылдауды дайындау және өткізу; семинарлар мен халықаралық конференциялар ұйымдастыру;
 • Университетке дайындық курстары, оқу немесе тағылымдамадан өту үшін келген шетелдік азаматтарды әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету.
Функциялар
 • екіжақты және көпжақты ынтымақтастық / әріптестік пен алмасу;
 • халықаралық бірлестіктерге / институттарға мүше болу және олармен жоғары білім мен ғылым саласындағы ынтымақтастық;
 • басқа елдердің дипломатиялық өкілдерімен байланыс орнату;
 • халықаралық бағдарламалар мен жобаларға қатысу;
 • Университетке шетел студенттерін, ғалымдары мен мұғалімдерін шақыру және қабылдау, олардың жұмысын / оқуын және Қазақстанда болуын үйлестіру;
 • Университеттің қызметкерлері үшін шетелге саяхат жасауды үйлестіру;
 • хаттамалық функцияларды ұсыну.

2019 жылдың басынан халықаралық қатынастарды тиімді және жемісті дамыту мақсатында Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық департаменті университетте де, одан тыс жерде өтетін барлық іс-шараларға қатысады.

Қызмет

Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық департаментінің мақсаты – білім сапасын жақсартуға бағытталған халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларына Университеттің қатысуын ұйымдастыру және үйлестіру.

Халықаралық қатынастарды дамыту шеңберінде алыс және жақын шет елдердің шетел мемлекеттерінің елшіліктерімен, ғылыми орталықтарымен (университеттерімен, ғылыми орталықтарымен) тығыз ынтымақтастық орнаған;

Бөлімнің негізгі қызметтері:

– халықаралық қатынастарды үйлестіру және ұйымдастыру, Университеттің халықаралық ынтымақтастық тұжырымдамасын енгізу;

– халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын қалыптастыру;

– студенттер, педагогтар мен ғылыми қызметкерлердің екі жақты және көп жақты алмасу бағдарламаларына қатысу;

– профессор-оқытушылар құрамын халықаралық ынтымақтастыққа тарту;

– халықаралық конференцияларға, семинарларға, көрмелерге мамандардың қатысуын ұйымдастыру; қоғамдық қатынастар;

– үкіметаралық және ведомствоаралық келісімдер бойынша университетке түсетін шетелдік студенттерге, сондай-ақ жеке-жеке білім алуды ұйымдастыру;

– Университеттің қазіргі консалтингтік және басқа да көмекші бөлімшелерін және қызметкерлерін енгізу; университетте шетелдік мұғалімдердің жұмысын ұйымдастыру, атап айтқанда, паспорт және визалық қолдау, шақыруды дайындау, болу бағдарламаларын жасау, контрактілер мәтінін аудару;

– ақпараттық-насихаттық қызметті жүзеге асыру;

– университеттің құрылымдық бөлімшелерінің халықаралық шарттарды (келісімдерді) жасасу, халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларын, білім беру саласындағы келісімдерді (келісімдерді) іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіру және ғылыми қызмет бойынша ұсыныстар әзірлеу және келісу.

Байланыс

Шымкент қаласы, Төле би, 32 (бас ғимарат)

1 қабат, 108-каб.

Тел .: 8 (5272) 95 23 09

E-mail: klara_rk@mail.ru

Нормативтік құжаттар
Бөлім ЕРЕЖЕСІ
2020-2022 жылдарға арналған перспективалық жоспар
2021-2022 оқу жылына (жартыжылдыққа) арналған жоспар
2021-2022 оқу жылына арналған жоспар

Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының студенттерінің академиялық ұтқырлығы туралы тұжырымдамасы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында 2011 жылғы 19 қаңтарда ректорлар кеңесінде талқыланған және бекітілген)

Академиялық ұтқырлық
Академиялық ұтқырлық дегеніміз не?

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - акдм.jpg

Академиялық ұтқырлық (Academic mobility)  бұл – студенттердің немесе ғылыми қызметкерлердің белгілі бір академиялық кезеңге (соның ішінде мектепке немесе жұмыс тәжірибесіне), әдетте, семестр немесе оқу жылына басқа жоғары оқу орнына (отандық немесе шетелде) өздерінің жоғары оқу орнында кредиттер түрінде игерілген білім беру бағдарламаларын белгіленген тәртіпте міндетті қайта есептеу арқылы оқыту немесе зерттеу үшін.

Сыртқы (халықаралық) және ішкі (ұлттық) академиялық ұтқырлықты ажырата білу.

Сыртқы академиялық ұтқырлық шетелдің жоғары оқу орындарындағы оқушыларды тәрбиелеу, сондай-ақ шетелдік білім беру мекемелерінде немесе ғылыми мекемелерде ғылыми-зерттеу педагогтарының жұмысы деп түсініледі.

Ішкі академиялық ұтқырлық – студенттерді тәрбиелеу, сондай-ақ жетекші қазақстандық жоғары оқу орындарында ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің жұмысы.

Біздің серіктестеріміз
Шетелдік университет серіктес Ішкі университеттік серіктес
Жоғарғы Силезский экономика университеті (Катовице қ., Польша)

Келісімнің ұзақтығы: 2018-2021 жж

М.Әуезов атындағы ОҚМУ (Шымкент, ОҚО)

Келісімнің мерзімі: 2016-2019, 2018-2023 жж

Кармел колледжі (Далата-Кармел, Израиль)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

«Сырдария» университеті (Жетысай, Оңтүстік Қазақстан)

2017-2022 жж

2015-2018 жж

Москва ашық институты (Мәскеу, Ресей)

Шарттың мерзімі: 2014-2019 жж.

«Х.Досмұхамдов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» (Атырау, Оңтүстік Қазақстан)

Келісімшарт мерзімі: 2015-2020 жж.

Ресей жаратылыстану академиясы (Мәскеу, Ресей) Шарттың мерзімі: 2014-2019 жж. «Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті» (Шымкент, Оңтүстік Қазақстан)

Шарттың мерзімі: 2016-2021 жж.

Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық институты (Санкт-Петербург, Ресей) Келісімнің қолданылу мерзімі: 2016-2021 жж. «Көкше» Академиясы (Көкшетау, Ақмола облысы)

Келісімнің мерзімі: 2015-2018 жж

Халықаралық психология ғылымдары академиясы. (Ярославль, Ресей)

Шарттың мерзімі: 2016-2021 жж.

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті (Ақмола облысы, Көкшетау қаласы)

Шарттың мерзімі: 2016-2021 жж.

М.Е.Мордов атындағы МПУ. Евсеева «(Саранск, Мордовия Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

Тараз Инновациялық педагогикалық университеті (Тараз, Қазақстан)

Келісімнің ұзақтығы: 2019-2024 жж

«Мордовия гуманитарлық институты» (Саранск, Мордовия Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті (Тараз, Қазақстан)

Келісімнің ұзақтығы: 2019-2024 жж

«Сібір бизнес және ақпараттық технологиялар институты» (Омбы қаласы, Ресей)

Шарттың мерзімі: 2014-2019 жж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Математика және технологиялық моделдеу» ғылыми-зерттеу институты (Шымкент, ОҚО)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Рязань мемлекеттік радиотехникалық университеті (Рязань, Ресей Федерациясы) Келісімшарттың әрекет ету мерзімі: 2018-2023 жж. Х.А. атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті. Ясави (Түркістан, ОҚО) Келісімнің әрекет ету мерзімі: 2018-2023 жж.
Өзбекстанның Ұлттық университеті

М. Улугбек атындағы

(Ташкент, Өзбекстан)

Келісімшарт мерзімі: 2015-2020 жж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Биотехнология және экология» ғылыми-зерттеу институты (Шымкент, ОҚО) Келісімшарттың әрекет ету мерзімі: 2018-2023 жж.
Ташкент химиялық технология институты (Ташкент, Өзбекстан)

Келісімшарт мерзімі: 2015-2020 жж.

Әлем тілдері және Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар университеті (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Тәжік педагогикалық институты, Пенджикент. (Тәжікстан Республикасы) Келісімнің ұзақтығы: 2016-2021 жж. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Қырғыз мемлекеттік университеті. И.Арабаев (Бішкек қ., Қырғызстан) Келісім-шарт ұзақтығы: 2017-2022 жж Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Тарих және құқық» (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Н.Исанов атындағы Қырғыз мемлекеттік құрылыс, көлік және сәулет институты, (Қырғыз Республикасы, Қырғыз Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2016-2021 жж.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Педагогика және психология» ғылыми-зерттеу институты (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Адам Университеті

(Бішкек, Қырғызстан Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Математика, физика және информатика» ғылыми-зерттеу институты (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Қырғыз экономикалық университеті. М.Рысқұлбекова (Бішкек, Қырғызстан)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Филология және көптілді білім» ғылыми-зерттеу институты (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Бишкек гуманитарлық университеті (Бішкек, Қырғызстан Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Білімдегі қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар институты (Бішкек, Қырғызстан Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (Алматы, Талдықорған облысы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Экономика және қаржы институты (Бішкек, Қырғызстан Республикасы) Келісімнің ұзақтығы: 2017-2022 жж «Жібек жолы» халықаралық университетінің «іргелі және қолданбалы зерттеулер» ғылыми-зерттеу институты (Шымкент, ОҚО)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

Қырғыз Республикасының халықаралық университеті (Бішкек, Қырғызстан Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2017-2022 жж

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Психология орталығы» Келісімшарттың әрекет ету мерзімі: 2017-2022 жж.
Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті. Раззакова (Қырғызстан Республикасы, Қырғыз Республикасы)

Шарттың мерзімі: 2018-2023 жж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Абайтан» ғылыми-зерттеу институты (Шымкент, ОҚО) Келісімшарттың мерзімі: 2017-2022 жж.
Қазан Ұлттық ғылыми-технологиялық университеті (Казань қ., Ресей Федерациясы)

Келісім-шарттың мерзімі: 2014-2019 жж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Тарих және этнология» ғылыми-зерттеу орталығы (Шымкент, ОҚО) Келісімшарттың әрекет ету мерзімі: 2017-2022жж.
Пермь мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті (Пермь, Ресей Федерациясы)

Келісімшарттың қолданылу мерзімі: 2017-2022 жж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Облыстық экономика мәселелері» ғылыми-зерттеу институты (Шымкент, ОҚО) Келісімнің мерзімі: 2017-2022 жж.
Ош мемлекеттік университеті (Ош, Қырғызстан Республикасы)

Келісімшарттың қолданылу мерзімі: 2017-2022 жж.

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. Келісім-шарт мерзімі: 2019-2024 жж.
Ташкент қаржы институты (Ташкент, Өзбекстан)

Келісімнің ұзақтығы: 2018-2023 жж

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті Келісімшарттың мерзімі: 2018-2023 жж
Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (Мәскеу қаласы, Ресей Федерациясы) Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті Келісімнің әрекет ету мерзімі: 2018-2023 жж
Бішкек Қаржы және экономика академиясы (Бішкек қ., Қырғыз Республикасы) Қазақ Техникалық Технологиялар және Бизнес Университеті (Астана, Қазақстан) Келісім-шарт мерзімі: 2018-2023
«Синергия» Мәскеу қаржы-өнеркәсіптік университеті (Мәскеу қаласы, Ресей Федерациясы)
Ботаника және зоология институты, ANRUz (Ташкент қаласы, Өзбекстан Республикасы)
«Харьков» қоғамдық денсаулық сақтау ұйымы «Денсаулық сақтау мәдениеті» қоғамдық ұйымы (Харьков қаласы, Украина)

Келісімнің ұзақтығы: 2019-2024 жж

Сумжаның ЖОО-нан кейінгі педагогикалық білім беру институты 32 (Сумы қ., Украина)

Келісімнің ұзақтығы: 2019-2024 жж

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және біліктілікті арттыру саласындағы Өзбекстан Республикасының Елшілігі арасындағы меморандум

Келісімнің ұзақтығы: 2018-2023 жж

Кама гуманитарлық және инженерлік технологиялар институты (Ижевск, Ресей Федерациясы) Келісімнің ұзақтығы: 2017-2022 жж
Екатерина Ұлы Ұлттық институты (Мәскеу қаласы, Ресей Федерациясы) Келісімнің әрекет ету мерзімі: 2017-2022 жж.
Недер Омер Халисдемир атындағы Университет (Нигер, Түркия) Келісімнің ұзақтығы: 2018-2023 жж
Бухара Инженерлік-Технологиялық Институты (Бұхара, Өзбекстан)

Келісімнің ұзақтығы: 2019-2024 жж

Бухара мемлекеттік медицина институты (Бұхара, Өзбекістан)

Келісімнің ұзақтығы: 2019-2024 жж

Академиялық алмасу бағдарламаларына қатысуға қойылатын талаптар

Студенттердің академиялық ұтқырлығы жөніндегі үйлестірушісі декандармен бірге студенттер арасында конкурс өткізу үшін Комиссия жұмысын ұйымдастырады.

Шетелдік ЖОО-да студенттерді іріктеу конкурстық негізде жүзеге асырылады. Конкурсқа қатысу үшін сіз деканатқа өтініш жазыңыз.

  • бір академиялық кезеңді, семестрді, модульді GPA ескере отырып, Университетте аяқтау. Университеттің есебінен (шетелде және / немесе Қазақстанда) академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жүретін студенттер үшін GPA 3,67-ден төмен емес. Жеке қаражат есебінен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жүретін студенттер үшін GPA 3.0-ден төмен емес;
  • TOEFL немесе IELTS сертификаты (6) (ағылшын тілін білу);

Студенттердің, магистранттардың, докторанттар мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығына келесі құжаттар жатады:

– Үштік келісім;

– университеттер арасындағы ынтымақтастық туралы келісім;

– Шетелде оқу туралы келісім;

– студенттердің жеке оқу жоспары;

– студентті серіктес-университетте оқуға жіберу туралы бұйрық;

– оқытушыны / қызметкерді шетелдік университетке жіберу туралы бұйрық (студент ретінде қабылдау және Хост-Университетінің сабақтарына қабылдау туралы);

– академиялық транскрипт;

– Қабылдаушы университетте оқыған уақытында студенттің академиялық үлгерімі (транскрипт).

Университеттегі академиялық ұтқырлық

Академик А.Қуатбеков атындағы ӨҰЖ сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлық

 Сыртқы академиялық ұтқырлық

Академик А.Қуатбеков атындағы ҰДЖ-да студенттердің сыртқы академиялық ұтқырлығы 2018-2019 оқу жылынан бастап жүзеге асырылады және «Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық» кафедрасымен үйлестіріледі.

Сырттай академиялық ұтқырлық шеңберінде бакалавриаттың 2-3 жылдық студенттері семестр бойы білім алып, соңғы 4 жылда Сингжиан педагогикалық университетінде (Қытай, Үрімші) университеттерде практикалық сабақтар өткізді, Тәжікстанның Пенджикент қаласындағы Тәжік педагогикалық институты, Ташкент химиялық технология институты (Ташкент, Узб), АҚШ-тың Нью-Джерси штаты, Суэц каналы университеті, Исмаилия қаласы (Египет) Қазақстан), Қырғыз мемлекеттік университеті. И.Арабаев (Бішкек қ., Қырғызстан), Ташкент қаржы институты (Ташкент қ., Өзбекстан), Кама гуманитарлық және инженерлік технологиялар институты (Ижевск қ., Ресей Федерациясы), Катерина Ұлы Ұлттық институты (Мәскеу, Ресей Федерациясы) Бизнес және менеджмент Академиясы (Мәскеу, Ресей Федерациясы), Бұхара Инженерлік-Технологиялық Институты (Бұхара, Өзбекстан), Бухара мемлекеттік медицина институты (Бұхара, Өзбекстан). Сонымен қатар, университет жоғары оқу орнының стратегиясына сәйкес шетелдік академиялық ұтқырлық бағдарламасын шетелдік елдерге енгізуді жоспарлап отыр.

Ішкі академиялық ұтқырлық

Ішкі академиялық ұтқырлық шеңберінде студенттер келесі университеттерде білім алады: Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, «Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті» (Шымкент, Оңтүстік Қазақстан), «Сырдария» университеті (Жетысай, Оңтүстік Қазақстан), ОҚМУ М.Әуезов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті (Шымкент қ., Оңтүстік Қазақстан), Мирас университеті (Шымкент, Оңтүстік Қазақстан), Мардан Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты (Шымкент қ., Оңтүстік Қазақстан), Шымкент қ. ОҚО).

Шет елдерден шақырылған шетелдік оқытушылар туралы ақпарат

24 Халықаралық ғылыми конференция қараша 25 «ХХІ ғасырдағы педагогика және психология: теориясы, әдіснамасы және практикасы» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған, бөлігі Владимир Козлов, психология ғылымдарының докторы, «Әлеуметтік және қолданбалы психология» Yaroslovskogo мемлекеттік университетінің профессоры өтті оларға. P.G. Демидов.

2017 жылғы 10-11 қараша университет физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Р.Г. қатысты академик А.М. Қуатбекова «проблемалары мен өндірістік, білім және ғылым саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерді келешегі» 75 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті Мухарлямов..

Сондай-ақ «Теориялық механика» кафедрасының профессоры, Д.С. Р.Г. Мухармамов «Байланыс жүйелеріндегі қозғалыс тұрақтылығын қолдану» тақырыбында дәріс оқыды. 09.11.2017. «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» кафедрасының студенттері мен оқытушылары қатысты.

5В011200 – Химия мамандығы бойынша сыртқы академиялық ұтқырлықты арттыру мақсатында «Целлюлоза және целлюлоза технологиясы» кафедрасының Ташкент химиялық технология институтының (Таш ЦТИ) келесі профессорлары мен оқытушылары шақырылды: техника ғылымдарының кандидаты, доцент Адилов Ровшан Иркинович және химия ғылымдарының докторы, профессор Рахманбердиев Гаппар Рахманбердиевич «Жоғары молекулалық қосылыстар» және «Физикалық химия» тақырыбында дәріс оқыды.

2018 жылғы 16 қазан Біздің университетімізге тәжірибе алмасу үшін Исмаилия (Египет) қаласында Суэц каналы университетінің докторы, профессор Мустаф Селми келді. 16 қазан мен 22 қазан аралығында Мостафа Сельми студенттерге дәріс оқыды, университеттің профессор-оқытушылар құрамы үшін дөңгелек үстелдер мен семинарлар өткізді.

19 қазан күні университеттің мәжіліс залында жоспар бойынша «Білім, ғылым және тәжірибе алмасу» тақырыбында дөңгелек үстел өтті.

Дөңгелек үстелге вице-ректорлар, ғылыми-зерттеу институттарының директоры, декандар, кафедра меңгерушілері, оқытушылар мен студенттер қатысты. Мостафа Селми мырза қазіргі заманғы білім беру мен ғылымның өзекті мәселелері бойынша баяндама жасады, соңында профессор барлық сұрақтарға жауап берді және өз тәжірибесімен бөлісті.

Ұзақ мерзімді перспективада ағылшын тілінде дөңгелек үстелге қатысатын студенттердің еркін пікір алмасуы шетелдік әріптестермен ынтымақтастықты жандандыру жолын ашады.

2018 жылдың 19 қарашасында Қазақстан Инженерлік педагогикалық халықтар достығы университетінде, университет басшылығында, кафедрада және студенттерде Орталық Азиядағы InterRes бас директоры, АҚШ-тың Нью-Джерси штатындағы және Нью-Джерси штатындағы бірегей халықаралық Dyned әдіснамасының ресми өкілі және ALIAR International Academy «Бiлiктi маман» оқу орталығы Үсенова Гүлнар Каримовна.

Бұл кездесудің негізгі мақсаты ағылшын тілін үйренудің бірегей инновациялық әдістеріне сәйкес оқытушылар мен студенттерді оқытуды ұйымдастыру болды. Өзінің қысқаша таныстырылымында Джеффри Вития мырза жақында бұл техниканың әлемнің 54 елінде сыналғанын атап өтті, оның ерекшелігі мамандарды жылдам әрі жоғары сапалы дайындау болып табылады.

Бұдан басқа, компания өкілі осы жобаны жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің үлкен қызығушылығын атап өтті және Түркістан аймағы сияқты елдің халық тығыз орналасқан аймақтарының бірінде осы әдістемені енгізді.

Университеттің жетекшілігімен ректор, м.ғ.д., академик Р.А. Қуатбекова осы пилоттық жобаны Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамыту шеңберінде КЭПУП-ке енгізу туралы бастаманы қолдады.

2018-2019 оқу жылында Өзбекстан Республикасының Ташкент қаржы институты мен KIPUDN арасындағы келіссөздер жүргізілді. 2019 жылдың 28 ақпанынан 4 наурызына дейін келіссөздер жүргізіліп, университетпен ынтымақтастық жоспары бекітілді. Келісім негізінде білім және ғылым саласында әріптестік орнатылды, одан кейін 5В050600 – «Экономика» мамандығының 5 студенті және осы магистранттарға көктемгі семестрге 1 магистрант оқуға түсті.

Стратегиялық жоспарлау және даму жөніндегі проректор Б.Сүлейменова, филология және тілдер кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент, АҚШ. Қайырбекова, т.ғ.к. Р.Лауланбеков 2018-2019 оқу жылының 21-22 наурыз күндері Анталия қаласында (Түркия) өткен «Қытайға арналған қоғамдық ғылымдар бойынша 9-шы халықаралық конгреске» қатысты.

5В050600 – «Экономика» мамандығы бойынша сыртқы академиялық ұтқырлықты белсендендіру мақсатында Ташкент қаржы институтының профессоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор Жураев Тошболта Тухтаевич 12-13 ақпанда, 2018-2019 оқу жылында «Cotton-Textile Cluster Development of Innovative Component» тақырыбында дәріс оқыды. ауыл шаруашылығы секторы ».

5В011200 – Химия мамандығы бойынша сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасын белсендіру мақсатында 2018-2019 оқу жылында Бухара инженерлік-технологиялық институтының (БИТИ) профессорлары мен профессорлары шақырылды: э.ғ.к., доцент Ахмедова Вохид Низомович және Бухара мемлекеттік медицина университеті Институттың (БГМИ) докторы Ниязова Лазиз Нурханович «Органикалық химия» және «Аналитикалық химия» пәндері бойынша дәріс оқыды.

5В020700-Аударма мамандығы бойынша сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасын белсендіру мақсатында, күзгі семестрге 2018-2019 оқу жылына Уганда азаматы Намалва Ирен шақырылды.

Scroll to Top