Элективті пәндер каталогі

 1. 6В06210 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
 2. 6В07310 Сәулет
 3. 6В07320- Құрылыс
 4. 6В04110 Экономика
 5. 6В06116 Информатика
 6. 6В04150 Мемлекеттік және жергілікті басқару
 7. 6В01521 Математика-физика
 8. 6В01730 Шет тілі: екі шет тілі
 9. 6B01720 Орыс тілі және әдебиеті
 10. 6В01440 Дене шынықтыру және спорт
 11. 6В01910-Дефектология
 12. 6В04210  Юриспруденция
 13. 6В04130 Есеп және аудит
 14. 6B01540 Химия
 15. 6B01550 Биология
 16. 6В01530 Информатика
 17. 6В01210 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
 18. 6B01560 География
 19. 6В01545 Химия-Биология
 20. 6В01110 Педагогика және психология
 21. 6В01310 Бастауышта оқыту педагогикасы және әдістемесі
 22. 6В01510 Математика
 23. 6В06130 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
 24. 6В01710 Қазақ тілі мен әдебиеті
 25. 6В04160 Маркетинг
 26. 6В04120 Менеджмент
 27. 6В2110 Дизайн
 28. 6В04140  Қаржы
 29. 6В01420 Музыкалық білім
 30. 6В01610 Тарих
 31. 6В07120 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
 32. 6В07323 Сумен жабдықтау және кәріз
 33. 6В06110 Ақпараттық жүйелер
 34. 6В07110 Электр энергетикасы

6В01110 – Педагогика және психология

6В01210- Мектепке  дейінгі  оқыту  және  тәрбиелеу

6В01310- Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6В01420- Музыкалық білім

6В01440- Дене  шынықтыру  және спорт 

6В01508- Математика

6В015210- Математика -Физика

6В01509-Информатика

6В01540-Химия

6В01545-Химия-Биология

6В01550-Биология 

6В01560-География

6В01610- Тарих

6В01710- Қазақ тілі мен әдебиеті

6В01720- Орыс тілі және әдебиеті

6В01730- Шет тілі: екі шет тілі

6В01910-Дефектология

6В02110-Дизайн

6В04110-Экономика

6В04120-Менеджмент

6В04130- Есеп және аудит

6В04140- Қаржы

6В04150- Мемлекеттік  және  жергілікті  басқару

6В04160-Маркетинг

6В04210 – Құқықтану

6В06126- Информатика

6В06138- Ақпараттық жүйелер

6В06130- Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

6В06210-Радиотехника, электроника жәнетелекоммуникациялар

6В07110-Электроэнергетика

6В07120- Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6В07310- Сәулет

6В07320- Құрылыс

6В07323 –  Сумен жабдықтау және канализация

7М01101 – Педагогика  және  психология

7М01514 -Математика

7М01520 -Информатика

7М01530 -Химия

7М01540 -Биология

7М01610 -Тарих

7М01710 -Қазақ тілі мен әдебиеті

7М01720 -Шет тілі: екі шет тілі

7М04110-Экономика

7М04140-Есеп және аудит

7М04209-Құқықтану

7М06210-Радиотехника, электроника ж\е телекоммуникациялар

7М07112-Органикалық заттардың химиялық технологиясы

8D01101- Педагогика және психология

8D01540- Химия

8D01550- Биология

Scroll to Top