Оқу әдістемелік кабинет

Бөлім жаңалықтары
.

https://udn.edu.kz/kk/2018/09/26/%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96-%D0%BE%D2%9B%D1%8B%D1%82%D1%83-%D3%99%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96-%D0%B5%D0%BA%D1%96/

https://udn.edu.kz/kk/2018/01/04/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D2%9B%D2%9B%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%80%D1%83/

https://udn.edu.kz/kk/2018/01/17/абайды-білмек-парыз-ойлы-жасқа/?preview_id=4611&preview_nonce=1fcca37b9f&_thumbnail_id=4616&preview=true

Әдістемелік кабинет Оқу-әдістемелік Басқармасының құрылымдық бөлімі ретінде оқу барысын әдістемелік тұрғыдан тиімді ұйымдастыру және қадағалауды қамтамасыз ету мақсатында құрылған.

Қабинет өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, университет Жарғысына, Ректораттың, Fылыми Кеңестің шешімдеріне, ректор мен проректорлардың бұйрықтарына, өкімдері мен нұсқауларына сәйкес жасайды.

Әдістемелік кабинет университетті нормативтік материалдармен,  мамандықтардың типтік оқу жоспарларымен (ТУП)  және міндетті пәндердің типтік бағдарламаларымен қамтамасыз етеді. Модульдік білім бағдарламасын (МББ) безендіру, элективті пәндер катологының, силлабустардың, оқу-әдістемелік  кешендердің, оқулықтар мен оқу-құралдарының оқытудың кредиттік  технологиясына сәйкестігі бойынша әдістемелік көмек береді және қадағалайды.

Әдістемелік кабинеттің негізгі  міндеттері:

 • Университеттің оқу-әдістемелік, нормативті-ақпараттық қызметін ұйымдастыру;
 • Білім бағдарламаларын жүзеге асыруды әдістемелік қамту;
 • Оқу үрдісін ұйымдастыруға инновациялық білім технологияларын енгізу;
 • Білім беруді жетілдіруге арналған нормативтік, әдістемелік құжаттарды құрастыру;
 • Кафедралардың оқу-әдістемелік жұмыстарын координациялау;
 • Мамандарды дайындау бойынша нормативтік және әдістемелік құжаттардың жүзеге асуын бақылау;
 • Заманауи талаптарға сай оқу үрдісін модернизациялау, университеттің білім қызметін дамыту стратегияларын әдістемелік бағытта жүзеге асыруды ұйымдастыру;
 • Университеттің оқу-әдістемелік қызметін сараптауды іске асыру;
 • Білім беруді окытудың барлық түрлері мен формалары бойынша үйлестіру;
 • Оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету базасын ұйымдастыру, жоспарлау және түзету;
 • Профессор-оқытушылар құрамының баспадан шығару қызметін жоспарлау;
 • Университетте сапа менеджменті жүйесі бойынша әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру;
Әдістемелік кабинеттің құрылымы

Әдістемелік кабинеттің меңгерушісі: Конирбаева Гульжан Керимбаевна
Қоңырбаева Гүлжан Керімбайқызы

     Жалпы жұмыс өтілі 36 жыл. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлектттік университетін физик, физика оқытушысы мамандығы бойынша 1989ж бітірген. 42 ғылыми-әдістемелік жұмыстары бар, оның 23-оқу-әдістемелік құрал, 9-ғылыми мақала ЖАК бекіткен журналдарда, 2-мақала шетелдік басылымдарда, 8-мақала халықаралық ғылыми-практикалық  конференцияларда жарық көрген. 2013 жылы «Өрлеу» БАҰО Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсын бітірген.

Қабылдау уақыты:

дүйсенбі – бейсенбі: 14.30 – 17.30;

жұма: 14.30 – 16.30;

203 бөлме;

тел: 87078945040;                           E-mail: Guljan_Toga@mail.ru;

Меңгерушінің негізгі міндеті:

 • Кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша және ҚР «Білім туралы» Заңына, мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттары мен нормативті актілерге сүйене отырып, Университеттегі білім беру қызметінде әдістемелік жұмыстарды ұйымдастырады;
 • Университет басшылары тарапынан берілген бұйрықтардың, өкімдердің, нұсқаулардың, әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру бойынша ғылыми және әдістемелік кеңестердің шешімдерінің орындалуын қадағалайды;
 • Оқу-әдістемелік құжаттарды нормативтік талаптармен сәйкестендіруді үйлестіреді;
 • Оқытушы-профессорлар құрамы  әзірлеген оқу-әдістемелік материалдар мен білім бағдарламаларының мазмұнына сараптама жасау жұмыстарын  қадағалайды;
 • Мамандықтар бойынша  модульдік білім бағдарламаларын  (ішкі, сыртқы, сапалы, техникалық)  сараптамадан өткізуді  және бекітуді  ұйымдастырады;
 • Оқыту сапасы мен оқу процесінің тиімділігін жоғарылату мақсатында университеттің әдістемелік жұмыстарына басшылық етеді;
 • Маман дайындауға қатысты білім беру бойынша әдістемелік іс-шараларды жоспарлайды және олардың орындалуын бақылайды;
 • Оқу-әдістемелік сұрақтар бойынша профессорлар-оқытушылар құрамына кеңес береді;
 • Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің (факультеттер, кафедралар) әдістемелік жұмыстарын кредиттік оқыту технологиясына сәйкес ұйымдастырады және үйлестіреді;
 • Оқу-әдістемелік қорды дамыту және оның қызметін нығайтуда іс-шаралар жүргізуді қадағалайды;
 • Оқу үрдісіне жаңа оқу бағдарламалары мен ұсыныстарды енгізуді ұйымдастырады;
 • Өзара сабақтарға қатысуды, ашық сабақтарды өткізу және оны талдауды ұйымдастыру бойынша іс-шараларды үйлестіреді;
 • Оқытудың белсенді әдістерін қолданудың әдіс-тәсілдерін жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізеді;
 • Мамандық және мамандану бойынша жұмыс оқу жоспарларын жасауда кафедралар мен деканаттарға кеңес береді;
 • Кафедралармен бірлесе отырып МЖМБС және лицензия талаптарына сәйкес оқу үрдісін оқу-әдістемелік, дидактикалық және ақпараттық материалдармен қамтамасыз етуге қатысады;
 • Білім берудің заманауи технологиялары бойынша семинарлар ұйымдастыру жұмыстарын қадағалайды;
 • Мамандықтарды әдістемелік қамтамасыз етудің есебін жүргізеді;
 • Оқу-әдістемелік әдебиеттердің, мамандықтардың оқу жоспарлары мен пәндердің  жұмыс бағдарламаларының мазмұнына, құрылымына СМЖ бойынша талаптарға сәйкестігін сараптауды ұйымдастырады;
 • Университеттің Оқу-әдістемелік кеңес жұмысы үшін материалдар дайындайды.
Әдістемелік кабинеттің әдіскері: Бакирова Клара Балтаходжаевна

Бакирова Клара Балтаходжаевна. Жалпы жұмыс өтілі 16 жыл. «Отырар» университетін информатика оқытушысы мамандығы бойынша 2006ж бітірген. 7 ғылыми-әдістемелік жұмыстары бар, оның 5-оқу-әдістемелік құрал, 2-мақала халықаралық ғылыми-практикалық  конференцияларда жарық көрген. 2012 жылы ҚР Білім беру жүйесі педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылату бойынша Өңіраралық орталығының «Құзіреттілікке негізделген модульдік оқу бағдарламаларын дайындау және енгізу» тақырыбында біліктілігін арттыру курсын бітірген.

Байланыс  телефоны:  8 7476600380;                                                                               E-mail:               Klara_rk@mail.ru;

Әдіскердің негізгі міндеті:

 • Барлық оқу түрі мен формасы бойынша факультет, кафедралардың оқу-әдістемелік жұмыстарын үйлестіреді;
 • Оқу-әдістемелік қорды дамыту және оның қызметін нығайтуда іс-шаралар жүргізуді ұйымдастырады;
 • Оқу үрдісіне жаңа оқу бағдарламалары мен ұсыныстарды енгізеді;
 • Мамандықтарды әдістемелік қамтамасыз етудің есебін ұйымдастырады;
 • Университеттің әдістемелік жұмыстары негізінде оқу құралдарымен толықтыру мониторингін жасайды;
 • Оқытушы-профессорлар құрамы  әзірлеген оқу-әдістемелік материалдар мен білім бағдарламаларының мазмұнына сараптама жасау жұмыстарын өткізеді;
 • Оқу-әдістемелік құралдарды және әдістемелік нұсқаулықтар шығаруды қадағалайды;
 • Кафедра жұмысына алдыңғы қатарлы тәжірибені енгізу бойынша семинарларды ұйымдастырады;
 • Білім беру үрдісіне жаңа және қолданыстағы технологиялардың, әдіс-тәсілдерді енгізу бойынша ұсыныс жасайды;
 • Өзара сабақтарға қатысуды, ашық сабақтарды өткізу және оны талдауды ұйымдастырады;
 • Кафедрада оқытудың белсенді әдістерін қолданудың мәліметін жинақтайды;
Нормативтік құжаттар

Жылдық жұмыс жоспары:

Стратегиялық жоспары:

СМЖ бойынша құжаттар:

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған

Scroll to Top