Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі (Магистратура, PhD докторантура)

«ЖООКББ бөлімі»
Жаңалықтар

МАМАНДЫҒЫМ – МЕНІҢ БОЛАШАҒЫМ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: ОНЫ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ ТӘЖІРИБЕСІ

КӨП ТІЛДІ БІЛГЕНІҢ – ЖАРҚЫН ӨМІР СҮРГЕНІҢ

«Педагогика және психология»  мамандығының докторы (PhD) диссертациясының сәтті қорғалуымен құттықтаймыз!

Магистранттармен зерттеу практикасының қорытынды конференциясы өтті

Магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштер қабылдау 1 маусымда басталады

Докторантураға түсу ережелеріне өзгертулер енгізілді

ЕКІНШІ КУРС МАГИСТРАНТТАРЫ ЗЕРТТЕУ-ТӘЖІРИБЕСІНЕН ӨТУДЕ

Докторанттармен өткен ғылыми-танымдық семинар

3 курс докторанттарымен есептік кездесу

2020 жылдың 18-қараша күні Академик Ә.Қуатбеков атындағы халықтар достығы университеті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен 6D010300-«Педагогика және психология» мамандығының 3-курс докторанттарымен кездесу өтті. Кездесуге І-ші проректор Қ.Байболов, ғылым және инновациялық жұмыстар жөніндегі проректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор Т.Раимбердиев, «Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі Е.Омар, кафедра-эдвайзері А.Макулова, докторанттар: Б.Омарова, Т.Асанов, Ж.Әбдімұса, А.Куатбеков, Р.Конашева, Д.Даулеталиева, Е.Мырзабеков  қатысты. ЖООКББ бөлімінің аға әдіскері Г.Тоқсанбаева ғылым бөлімінің  университет докторанттарымен өзара әрекеттесуі жайлы баяндама жасады, сондай-ақ докторанттардың Жеке жұмыс жоспарының ғылыми бағдарламасын жүзеге асыру бойынша есеп беру тәртібін ұсынды.

Дөңгелек столды ұйымдастырудағы басты мақсат – 2020-2021 оқу жылында докторантураны (PhD) бітіргелі отырған докторанттардың диссертациялық жұмыстарының орындалу барысын талқылау.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Ғылыми дәрежелерді беру ережесін бекіту туралы» 2011 жылғы 31 наурыздағы №127 бұйрығына 2020 жылдың 30  сәуірінде енгізілген  өзгерістермен толықтырулармен №170 бұйрық талаптарының орындалуын негізге ала отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындап жүрген 3-курс докторанттарының докторлық диссертация жұмыстарының бүгінгі орындалу мән-жайын докторанттармен жеке-жеке сөз қозғалды.

Сөз алған 6D010300-«Педагогика және психология» мамандығының 3-курс докторанттары Б.Омарова, Т.Асанов, Ж.Әбдімұса, А.Куатбеков, Р.Конашева, Д.Даулеталиева, Е.Мырзабеков  докторлық диссертациялық жұмыстарының педагогикалық кадрлар даярлау бағыттары үшін Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторға ие немесе Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) бөлімдері) деректер базасында индекстелетін басылымдар; сондай-ақ Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша белгілі бір процентиль көрсеткіші бар басылымдарда ғылыми мақалаларын жариялауды міндетке алып отырғандарын және докторлық диссетацияларын белгіленген мерзімде қорғауға дайындық жұмыстары жүріп жатқандықтарын айтты.

Ғылым және инновациялық жұмыстар жөніндегі проректор, техника ғылымдарының докторы, профессор Т.Раимбердиев докторанттарға диссертация жазуға қатысты бірқатар ескертулер мен ұсыныстар айтты. Докторанттардың дайындығы мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының атқарылуы туралы оң пікірін білдірді.

«Педагогика және психология» кафедрасының магистр – аға оқытушысы (эдвайзер) А.Макулова докторанттардың докторлық диссертацияларын кафедрада қорғау  маусым айына жоспарланып отырғанын және докторанттардың ғылыми-теориялық және зерттеу-аналитикалық деңгейін, қалыптасқан кәсіби және басқару құзіреттерін, кәсіби міндеттерін өз бетінше орындауға және кәсіби стандарттар мен білім беру бағдарламалары талаптарына сай дайындығын бағалу болып табылады. Докторанттардың жоғары дайындық деңгейі мен алдағы қорғауға дайындығын атап өтті.

Докторанттар тарапынан барлық ескертулер мен ұсыныстар оң қабылданды. Қазіргі уақытта тиісті кафедраларда диссертациялық жұмыстарды алдын ала қорғауға дайындау бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.

               Б.ОМАРОВА,

Жоғары оқу орынан кейінгі білім

 беру бөлімінің бастығы

Аттестациялық комиссияның жұмыс кестесі
Бөлім туралы

Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті үш сатылы «бакалавриат-магистратура-докторантура PhD» мамандар даярлаудың заманауи жүйесіне толығымен көшкен республикамыздағы жоғары оқу орындарының  бірі болып табылады.

Магистратурада білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды даярлау ғылыми-педагогикалық және бейіндік бағыт бойынша жүзеге асырылады.

Магистратураның ғылыми-педагогикалық бағыты жоғарғы оқу орындары үшін және ғылыми – зерттеу секторлары үшін терең ғылыми – педагогикалық дайындығы бар кадрлар дайындайтын жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады.

Магистратураның бейіндік бағыттағы түрі өндіріс орындары мен сәйкес мамандық сфераларына тереңдетілген білімі бар кадрларды дайындайды. Магистрант диплом алу үшін теориялық білім алумен қатар, іс тәжірибеден өтіп, магистрлік диписсертациялық жұмыс қорғайды.

PhD докторантура – магистратурадан кейінгі білім беру бағдарламасына бағытталған. Білімнің бұл саласы – заманауи инновациялық технолоргиялар негізінде әлемдік ең үздік тәжірибелерге сүйене отырып жоғары квалификациялы ғылыми мамандар дайындайтын сала.

PhD докторантура халықаралық талаптарға және Болон процесінің принциптеріне сәйкес ғылыми-педагогикалық мамандарды дайындау үрдісін жетілдіруді қамтамасыз етеді. PhD докторанттарға тек республикамызда емес, сонымен бірге шет елдерде де кеңінен танымал жетекші ғалымдар, сондай-ақ әлемнің жетекші ғылыми орталықтары мен университеттерінен шет елдік серіктестері де ғылыми жетекшілік жасайды.

Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы магистранттары университеттің кең көлемдегі халықаралық байланыстарының арқасында магистранттар шетелдегі жоғары оқу орындары мен зерттеу орталықтарында білім алуға және тәжірибеден өту үшін шетелге шығуға мүмкіндіктер бар. Университетте магистранттар мен доктаранттар үшін жыл сайын шетелден шақырылған профессорлар дәріс оқиды.

Қазіргі таңда университетте 11 білім беру бағдарламалары бойынша магистратурада, 1 білім беру бағдардамасы бойынша PhD докторантурада кадрлар дайындалады.

Мамандандырылған Халықаралық аккредиттеуден 7М011110-Педагогика және психология, 7М01540-Биология, 7М01610-Тарих, 7М01710-Қазақ тілі мен әдебиеті, 7М07110-Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықары өткен.

Біздің докторанттар
Біздің докторанттар
Асанов Талгат Ибадуллаевич
Әбдімұса Жұлдыз Нұрланқызы
Қуатбеков Асхат
Конашева Раушан Алимжановна
Даулеталиева Динара Мыктыбаевна
Омарова Бекзат Аманкелдіқызы
Мырзабеков Ержан Есилбекович
Бөлімнің қызметкерлері
Бөлім басшысы

ЖООКББ бөлімінің бастығы:
Омарова Бекзат Амангелдіқызы

Мекен-жайы: 160011, Шымкент қаласы,

Төле би 32, №105 кабинет
Телефон: 8-7252-95-25-62
E-mail: bekzat.1972.26@mail.ru

1990-1995 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің журналистика мамандығын  бітірген. 2002-2005 жылдары аралығында аталмыш университеттің «журналистика» мамандығы бойынша Аспирантураның күндізгі бөлімінде білім алды.

2010-2012  жылдар  аралығында  академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің магистратурасында оқып, «Қазақ  тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.

Еңбек жолын бастаған уақыттан бері қырықтан аса ғылыми жұмыстары аймақтық, республикалық, халықаралық журналдарға жарияланған. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша «Білім беру үздігі» төсбелгісімен марапатталған. Білім беру, ғылым жолындағы ізденіс жұмыстары үшін облыстық, университет басшылығы тарапынан көптеген дипломдарымен, мақтау қағаздарымен қоса алғыс хаттарымен марапатталған. 2016 жылы А.Байтұрсынов атындағы Тіл Білімі институты, Әл-Фараби атындағы ҚҰУ-де «Қазіргі тіл білімінің пәнаралық  аспектілері» атты республикалық ғылыми-әдістемелік семинардың тыңдаушысы болды. 2017 жылы «НААР» тәуелсіз агентігінің  «Білім беру сапасын университет ішілік қамтамасыз ету жүйесін» атты семинар-тренингтің сертификатын алған.  2018 жылы ҚР Білім және ғылым министрінің Құрмет грамотасымен марапатталған.

2019 жылы Түркия мемлекетінде ” Applied Meta-analysis in Educational Sciences” курсына қатысып, сертификат алды.

2019 жылы Украина мемлекетіндегі  М. П. Драгоманов атындағы Ұлттық педагогикалық университетінің «Психологиялық кеңес беру негіздері.Инклюзия жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің бейімделуінің психологиялық технологиялары» атты біліктілікті арттыру курсына (72 сағат)  қатысып, сертификат алды.

Бөлімнің әдіскері

ЖОККББ бөлімінің әдіскері:

Токсанбаева Гулнар Ильясқызы

 Мекен-жайы: 160011, Шымкент қаласы,

Төле би 32, №105 кабинет

Телефон: 8-7252-95-25-62           

Бөлімнің маманы

ЖОККББ бөлімінің маманы:

Сұлтан Лаура Ерсарықызы

Мекен-жайы: 160011, Шымкент қаласы,

Төле би 32, №105 кабинет

Телефон: 8-7252-95-25-62

Мамандықтар тізімі
Магистратура мамандықтары
Код және

жіктелуі

білім беру саласы бойынша

Кадрларды даярлау бағыттарының атаулары Білім беру бағдарламаларының шифры мен атауы
1 7M01  Педагогикалық ғылымдар 7М011 Педагогика және психология 1 7М01101 – Педагогика және психология
2 7М015  Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау 2 7М01514- Математика
3 7М01520-Информатика
4 7М01530-Химия
5 7М01540-Биология
3 7М017- Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау 6 7М01710-Қазақ тілі мен әдебиеті
7М01720-Шетел тілі: екі шетел тілі
4 7М016  Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау 8 7М01610- Тарих
5 7M04  Бизнес, басқару және құқық 7М041  Бизнес және басқару 9 7М04140-Есеп және аудит
10 7М04110-Экономика 
6 7М042 Құқық 11 7М04209Құқықтану
7 7M06  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 7М062  Телекоммуникациялар 12 7М06210-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
8 7М07  Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 7М071  Инженерия және инженерлік іс 13 7М07112-Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Докторантура мамандықтары
Код және

жіктелуі

білім беру саласы бойынша

Кадрларды даярлау бағыттарының атаулары Білім беру бағдарламаларының шифры мен атауы
1 8D01 Педагогикалық ғылымдар 8D011 Педагогика және психология 1 8D01110- Педагогика және психология
2 8D015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау 2 8D01540- Химия
3 8D01550- Биология

Магистратура

7М01-Педагогикалық ғылымдар-7М011-Педагогика және психология-7М01110-Педагогика және психология
7М015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлау-7М01514-Математика-7М01520-Информатика-7М01530-Химия-7М01540-Биология
7М017 Тіл және әдебиет мұғалімдерін даярлау-7М01710-Қазақ тілі мен әдебиеті-7М01720-Шет тілі: екі шет тілі
7М016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау-7М01610-Тарих
7М041 Бизнес және басқару-7М04140-Есеп және аудит-7М04110-Экономика
7М042 Құқық-7М04209-Құқықтану
7М062 Телекоммуникация-7М06210-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Магистратура бағдарламасының мақсаты:  шетел тілді білімі бар, шығармашылық тұрғыдан ойлайтын және отандық әрі әлемдік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Кәсіби қызметінің нысандары:

Магистратурада кадрлар ғылыми-педагогикалық бағытта даярланады. Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін терең ғылыми-педагогикалық білімі бар кадрларды жоғары оқу орнынан кейін даярлайтын білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Аталмыш бағдарлама шеңберінде магистрант түбегейлі даярланады. Бұл ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметпен айналысу, сондай-ақ, жоғары мектепте сабақ жүргізу құқығын береді.

Кәсіби қызметінің түрлері:

-ғылыми-педагогикалық;
-ғылыми-зерттеу;
-білімдік-педагогикалық.

7М071 Инженерия және инженерлік іс-7М07112-Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Академиялық күнтізбе
                            
Академиялық ұтқырлық
>>

Ішкі  байланыстар академиялық ұтқырлық бойынша магистранттар саны

ЖОО атауы 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1 Аймақтық әлеуметтік-инновацияық универсиеті 9 8 3
2 ҚазҰУ әл-Фараби атындағы университеті 1
3 Сырдария 2

Сыртқы байланыстар академиялық  ұтқырлық бойынша магистранттар саны

ЖОО атауы 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1 Тәжікстан педагогикалық институты 7
Қабылдау ережесі
Толығырақ:

МАГИСТРАТУРА ЖӘНЕ ДОКТОРАНТУРАҒА  ТҮСУ ШАРТТАРЫ

Магистратура және докторантура құжаттар тапсыру мерзімі 3-25 шілде.

Магистратура және докторантураға түсуші үміткерлер 2 емтихан тапсырады, шетел тілінен және мамандық бойынша.

Түсу емтихандары:
– 
шетел тілінен емтихан тапсыру мерзімі 08-16 тамыз аралығында
– мамандық бойынша емтихан 17-25 тамыз аралығында
– оқуға қабылдау 28 тамыз

Ағылшын тіліндегі бағытталған магистратура және докторантураға түсушілер үшін кешенді тестілеу 08-16 тамыз аралығында өткізіледі.

Магистратураға түсуші үміткерлердің «Бакалавр» академиялық дәрежесі болуы міндетті.

Докторантураға кемінде 1 жыл еңбек өтілі және “Магистр” дәрежесі бар адамдар қабылданады.

1 ғылыми-педагогикалық  (магистратура, докторантура) барлығы 150 балдан кем емес, соның ішінде шет тілінен кем дегенде 50 балл
2 бейіндік бағыттағы (магистратура, докторантура) барлығы 130 балдан кем емес, соның ішінде шет тілінен кем дегенде 30 балл
 1. Шетел тілінен емтихан

Шетел тілінен емтихан ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығының технологияларына сәйкес тест түрінде алынады.

Шетел тілін меңгергені туралы халықаралық сертификаттары бар Қазақстан Республикасының азаматтары шетел тілінен тапсыратын емтиханынан босатылады.

 1. Мамандық бойынша тапсырылатын емтихан
  Шетел тілінен жеткілікті балл жинаған үміткерлер екінші мамандық бойынша тапсыратын емтиханға жіберіледі.Магистратураға түсуші тұлғалар келесі құжаттарды тапсырады:
 2. ұйым басшысының атына өтініш;
 3. жоғары оқу орнын бітіргендігі туралы нотариальды куәландырылған құжат қөшірмесі мен түпнұсқасы.
 4. кадрлар есебі бойынша жеке парағы және нотариальды куәландырылған еңбек кітапшасының көшірмесі;
 5. 3 х 4 көлеміндегі 6 фотосурет;
 6. 086-У нысанындағы медициналық анықтама қағазы (флюрография міндетті);
 7. Жеке куәлігінің көшірмесі;
 8. Қосымша құжаттар (грамота, сертификаттар ж.е.т.б.);
 9. Бар болған жағдайда ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстарының тізімі;
 10. тесттілеуге қатысу үшін төленген төлемақы квитанциясы (оригинал + көшірме, ХАЛЫҚ БАНКІНЕ төлеген 4200 теңге төлем);
 11. Мекен-жай анықтамасы

Докторантураға түсу үшін тапсыратын құжаттар тізімі:

1) ұйым басшысының атына шет тілі бойынша түсу емтиханын тапсыратын қала көрсетілген өтініші;

2) жеке куәліктің көшірмесі;

3) жоғары оқу орнын бітірген дипломын және магистратура дипломының нотариальды куәландырылған құжат қөшірмесі мен түпнұсқасы.

4) осы Үлгілік қағидалардың 4-тармағында көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификаттың көшірмесін;

5) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімін (3,3-форма);

6) 3×4 сантиметр мөлшеріндегі алты фотосурет;

7) 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы;

8) кадрлар есебі бойынша жеке іс-парағы және жұмыс орны бойынша кадр бөлімі растаған еңбек қызметін растайтын құжат;

9) құжаттар тізімдемесі;

10) 20 папка файл;

11) тесттілеуге қатысу үшін төленген төлемақы квитанциясы (оригинал копия, ХАЛЫҚ БАНКІНЕ төлеген 4200 тенге төлем)

12) Мекен-жай анықтамасы

13) “Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры” (БЖЗҚ)  анықтамасы

Байланыс ақпараты:

Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы,

Төле би  №32.

Телефон: 8 (7252) 95-25-62

Іс-тәжірибе, тағылымдамалардан өту базалары
Жұмыспен қамту

Түлектерді соңғы 3 жыл бойынша жұмыспен қамтамасыз ету

ОҚУ ЖЫЛЫ 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Бітірушілер саны 168 % 192 % 112 %
Жұмыспен қамтылағны 150 89,3% 185 96,3% 110 98,2%
Өз бетінше жұмысқа орналастырылды,

оның ішінде мамандық бойынша

120 71,4% 167 86,9% 95 84,8%

Сыртқы байланыс
Шетелдік ЖОО атауы Мемлекет
1. Нидэ Омер Халисдемир атындағы университет Турция
2. Жоғарғы Силезиялық экономикалық университеті Польша
3. Рязандық мемлекеттік радиотехникалық университеті Ресей
4. Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті Ресей
5. Мирзо Улугбек ат. Өзбекістан Ұлттық университеті Өзбекістан
6. Бишкек қаржы-экономикалық академиясы Қырғызстан
7. Бишкек гуманитарлық университеті Қырғызстан
8. Мәскеу қаржы-өнеркәсіп «Синергия» университеті Ресей
9. АИРУЗ ботаникалық және зоологиялық институты Өзбекістан
10. Сібір бизнес-ақпараттық технология институты Ресей
11. Қырғызстан Халықаралық университеті Қырғызстан
12. Ташкент химия-технологиялық институты Өзбекістан
13. Педжикент қаласындағы Тәжікстан педагогикалық институты Тәжікстан
14. Мәскеу ашық институты Ресей
Ішкі байланыс
ЖОО атауы Қаласы
1. М.Әуезов ат. ОҚМУ Шымкент
2. Абылайхан ат. Қазақ әлем тілдер және халықаралық байланыс университеті Алматы
3. Абай ат. Қазақ ұлттық университеті Алматы
4. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Алматы
5. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Алматы
6. Шәкәрім университеті Семей
7. Қазақ-орыс халықаралық университеті Ақтөбе
8. Мирас университеті Шымкент
9. Silkway Халықаралық университеті Шымкент
10. Қ.А. Яссауи ат. ХҚТУ Түркістан
11. Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті Шымкент
12. Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті Семей
13. М.Сапарбаев ат. Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты Шымкент
Scroll to Top